Wspomnienie liturgiczne św. Cecylii patronki muzyki i śpiewu kościelnego.

Podczas Mszy św. o godz. 17ej uroczyście przyjęliśmy dziewczęta do grona scholii parafialnej.

Panu Organiście, zespołowi smyczkowemu, Pierwszemu Stowarzyszeniu Muzycznemu ze Śleszowic, Członkom scholii i wszystkim prowadzącym śpiew w naszym kościele serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i ubogacanie liturgii pięknem muzyki kościelnej.
Życzymy Wam dużo zdrowia, gorliwości, wytrwałości w pomnażaniu talentów, którymi Pan Bóg Was obdarzył i wszelkiej opieki Bożej i naszej Patronki Maryi.