Obraz Matki Bożej Częstochowskiej zajmuje główne miejsce w śleszowickim kościele. Ten nowy kościół to wotum wdzięczności dla Boga za 600 lat królowania Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w naszej Ojczyźnie. Jest On także wotum wdzięczności za pierwszego Papieża Polaka – Jana Pawła II. Patronką tego nowego domu Bożego jest właśnie Matka Boża Częstochowska. Obraz został przeniesiony do kościoła z kaplicy w grudniu 1982 roku. Najpierw był umieszczony w kościele dolnym, a później przeniesiono go do kościoła górnego. Cztery lata temu został poddany konserwacji. Obraz jest wierną kopią Matki Bożej Częstochowskiej. Zakupiony został przez parafian zaraz po II wojnie światowej (1946 r.) na Jasnej Górze. Poprzedni obraz został przez hitlerowców wycięty z ram, ponoć ze względu na jego dużą wartość. Od samego początku istnienia kościoła wierni parafianie licznie biorą udział w comiesięcznych nabożeństwach ku czci Matki Bożej – każdego 26 dnia miesiąca. Ludzie bardzo sobie cenią obraz. Gorliwie modlą się do Matki Bożej, prosząc o potrzebne łaski. Parafianie wierzą, że to właśnie ich śleszowicka Pani z Jasnej Góry wyprasza dla nich potrzebne łaski.