Serdecznie witamy na stronie
Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śleszowicach.

 

GROTA WIERCHY - 3 MAJ 2022

3 maja 2022, jak co roku w tych dniach, odprawiliśmy Mszę Świętą przy Grocie Wierchy. Miejsce to znajduje się na szlaku papieskim i jest szczególnie umiłowane przez Św. Jana Pawła II. Msza ta gromadzi także parafian z parafii matki czyli Mucharza oraz z parafii córki czyli Śleszowic. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Roman Zapała proboszcz parafii w Śleszowicach, koncelebrowali Ks. Proboszcz Krzysztof Strzelichowski, Ks. Prałat Jan Marcisz, Ks. wikariusz Szymon Miłek oraz pochodzący z Mucharza Ks. Proboszcz z Krakowa os. Podwawelskiego Ks. Jarosław Nowak. Po mszy odśpiewaliśmy litanię loretańską i umiłowaną pieśń Św. Jana Pawła II - Barkę

Dziękujemy licznie przybyłym parafianom i wszystkim, którzy uświetnili tą uroczystość.*

 

 Galeria zdjęć dostępna na stronie: Msza Święta przy Grocie Wierchy 2022 (parafiamucharz.pl) 

* materiały pochodzą ze strony Parafii Mucharz

 

Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.