Śleszowice należały od początku istnienia do parafii w Mucharzu. W XVII wieku wybudowano w centrum wsi murowaną kaplicę z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Przez długie lata ludzie gromadzili się wokół niej oddając chwałę Bogu. Dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęto w niej odprawiać niedzielne Msze Święte. Z biegiem lat robiło się w niej coraz ciaśniej i mieszkańcy wybudowali nowy kościół. Konsekrował go Kardynał Franciszek Macharski 15 grudnia 1996 roku. "Dzisiaj w tym wielkim dniu splotły się Wasze serca, wiara, nieustępliwość i ręce z sercem i dłońmi samego Boga. Daliście z siebie bardzo wiele. Po kilkunastu latach pracy można czuć się zmęczonym, na pewno u wielu oczy i siły znacznie już osłabły. Jednak po Waszej ofierze zostanie znak - ten dom Boży, rzucony pomiędzy śleszowickie pagórki i zbocza. Ten "żywy pomnik" będzie wołał "pamiętaj" żeby nie ustała wiara i ufność. Każdy z Was niech rozgrzeje te zimne mury miłością. Nie zmarnują się trudy i wysiłki, gdy przeżywać tu będziecie wraz z Maryją tajemnice Odkupienia, gdy będzie to miejsce wszystkich Waszych powrotów" - powiedział Kardynał Franciszek Macharski. Świąteczną liturgię uświetnił chór parafialny im. ks. Antoniego Chlondowskiego z Chełma Śląskiego, schola parafialna i orkiestra dęta z Zembrzyc.

 

Budowę kościoła rozpoczął ksiądz Jan Marcisz, którego dwadzieścia lat temu skierowano do pracy w parafii Mucharz. Młody wikariusz, obecnie proboszcz w Mucharzu, miał zająć się jedynie rozbudową kaplicy w Śleszowicach. Po ośmioletnich staraniach uzyskał zezwolenie na budowę kościoła. Patronką nowego domu Bożego została Matka Boża Częstochowska, czczona od lat w kaplicy.

 

W sierpniu 1981 roku rozpoczęto budowę na parceli podarowanej przez Janinę i Józefa Tylów. Rok później, 8 sierpnia 1982 roku Kardynał Macharski poświęcił plac budowy i fundamenty. Przeniesienie obrazu M.B. Częstochowskiej odbyło się w grudniu 1982 r. Wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego dokonano 2.VI.1985 r. Uroczystościom tym przewodniczył ks. kardynał Franciszek Macharski. Autorami projektu kościoła (nazywanego perełką architektoniczną) w zakresie architektury są: mgr inż. arch. Jerzy Wzorek i mgr inż. arch. Marek Cempla, a konstrukcji inż. Kazimierz Binek z Krakowa. Otrzymali oni za ten projekt I nagrodę w Warszawie. W listopadzie 1997 roku biskup Kazimierz Nycz poświęcił kościelne dzwony "Anielę", "Maryję" i "Józefa".

 

Śleszowice mówią, że kościół stawia się na całe pokolenia, więc starano się aby był okazały. Świątynia ma 35 m długości oraz 500 m2 powierzchni na dwóch poziomach. W prace budowlane zaangażowało się wiele osób. Pomagali nie tylko swoją pracą, ale także i pomocą materialną. W tym miejscu należy wspomnieć Estelle i Józefa Mikołajczyków z USA, którzy w ogromnej mierze przyczynili się do wzniesienia tej świątyni. Za trud i wysiłek wdzięczni parafianie modlą się za wszystkich ofiarodawców w comiesięcznych Mszach Świętych, wypraszając u Boga wszystkie potrzebne im łaski, a dla zmarłych szczęście wieczne.