Ksiądz proboszcz: ks. dr Roman Zapała

Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej, 34-210 Zembrzyce, Śleszowice 214

Telefon komórkowy:+48 785 683 773

Telefon stacjonarny: +48 33 874 63 75

E-mail ks. proboszcz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres strony www: parafia-sleszowice.org

Konta bankowe parafii: 

Bank Pekao S.A.

PL 60 1240 4197 1111 0011 1213 1880

USD 69 1240 4197 1787 0011 1213 2353 

EUR 96 1240 4197 1978 0011 1213 2308

Dane do przelewu:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

z siedzibą 34-210 ŚLESZOWICE, ŚLESZOWICE 214, PL

W tygodniu kancelaria jest czynna pół godziny po mszy świętej, w niedzielę i święta kancelaria jest nieczynna. 

Wyjazd do chorego: o każdej porze dnia i nocy (w nagłych wypadkach).

Do ludzi schorowanych, nie opuszczających domu ksiądz jedzie w pierwsze piątki miesiąca, w Tygodniu Miłosierdzia, przed świętami Bożego Narodzenia, przed świętami Wielkanocnymi, przed odpustem (rodzina zgłasza taką osobę w zakrystii).

 Odpust: 26 sierpnia