Ogłoszenia duszpasterskie 03.11.2019 r.

 

Dzisiaj 31 niedziela zwykła, pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i błogosławieństwo.

 

W poniedziałek wsp.św Karola Boromeusza biskupa.

 

W tygodniu Msza św. we wtorek i czwartek o 7.00 rano, w pozostałe dni o godzinie 17.00. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski polecił, aby pól godziny przed Mszą świętą popołudniową udostępnić wystawienie Najświętszego Sakramentu jako wyraz wdzięczności za Jana Pawła II z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Papieża.

 

Przypominam, że wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz, pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami.

 

Kandydaci do bierzmowania czyli uczniowie klasy VI i VII przyjdą na wspólną modlitwę w piątek o 16.30. Po Mszy będzie krótkie spotkanie na plebanii.

 

Bóg zapłać za troskę o naszą świątynię. W tym tygodniu pracują w kościele Panie:Renata Burdyl, Agnieszka Mikołajek, Katarzyna Śliwa, Teresa Tyl, Katarzyna Tyl, Marta Płaszczymąka.

 

Pani sołtys przypomina o IV racie podatku płatnej do 15 listopada.

 

W przyszłą niedzielę będzięmy przeżywać XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszy św. ministranci będą rozdawać ulotki z numerem konta dla potrzebujących. W przyszłą niedzielę składa będzie przeznaczona dla mieszkańców Sudanu.

 

 

Intencje Mszy św. 04.11.2019 – 10.11.2019 r.

 

 

Poniedziałek: 04.11.
g. 17.00 +Anny Mikołajek w 8 rocznicę śmierci, Bolesława męża.

g. 17.30 w intencjach Ojca Świętego.

 

Wtorek 05.11.
g. 7.00 +Józefy Szczygieł int.od sąsiadów Chowańców.

 

Środa 06. 11.
g.17.00 +Władysławy Stanaszek int.od syna Tomasza.

g. 17.30 Franciszek Sitarz int.od Krystyny i Aleksandra Pietrusa.

 

Czwartek 07.11
g. 7.00 +Mariana Kapłoniak int.od sąsiadów Gibas i Ceremuga.

 

Piątek 08.11.
g.17.00 +Juliana Plucha int.od kolegów z warsztatu Spółdzielni Pracy „Przewóz” w Wadowicach.

 

Sobota 09.11.
g.17.00 +Władysława Paździora, Władysława syna.

g.17.30 +Adama Żmija int.od kuzyna Józefa Żmija.

 

Niedziela 10.11.2019.
g 8.00 +Franciszka Żmija, Gabrieli żony w rocznicę śmierci.
g. 10.15 +Jana i Stefanii Buszydlik w 20 rocznicę śmierci.