POGRZEB KATOLICKI

 

 

 Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, dopełnieniem jego nowego życia rozpoczętego na chrzcie, wzmocnionego przez bierzmowanie i karmionego Eucharystią, będącą antycypacją uczty niebieskiej (Kompendium KKK 354).

 

Msza św. pogrzebowa odprawiana jest w kościele parafialnym. 

Aby sporządzić akt zgonu osoby zmarłej, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

  • akt zgonu
  • zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych, Wiatyku i Komunii Świętej (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu - wystawia je kapelan szpitala)
  • zgoda proboszcza miejsca zamieszkania, jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii (zgodę należy uzyskać przed załatwianiem formalności).