Budowę kościoła rozpoczął ksiądz Jan Marcisz, którego dwadzieścia lat temu skierowano do pracy w parafii Mucharz. Młody wikariusz, obecnie proboszcz w Mucharzu, miał zająć się jedynie rozbudową kaplicy w Śleszowicach. Po ośmioletnich staraniach uzyskał zezwolenie na budowę kościoła. Patronką nowego domu Bożego została Matka Boża Częstochowska, czczona od lat w kaplicy.

W sierpniu 1981 roku rozpoczęto budowę na parceli podarowanej przez Janinę i Józefa Tylów.

Rok później, 8 sierpnia 1982 roku Kardynał Macharski poświęcił plac budowy i fundamenty.

Przeniesienie obrazu M.B. Częstochowskiej odbyło się w grudniu 1982 r. 

Wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego dokonano 2.VI.1985 r. Uroczystościom tym przewodniczył ks. kardynał Franciszek Macharski. Autorami projektu kościoła (nazywanego perełką architektoniczną) w zakresie architektury są: mgr inż. arch. Jerzy Wzorek i mgr inż. arch. Marek Cempla, a konstrukcji inż. Kazimierz Binek z Krakowa. Otrzymali oni za ten projekt I nagrodę w Warszawie. W listopadzie 1997 roku biskup Kazimierz Nycz poświęcił kościelne dzwony „Anielę”, „Maryję” i „Józefa”.

Śleszowice mówią, że kościół stawia się na całe pokolenia, więc starano się aby był okazały. Świątynia ma 35 m długości oraz 500 m2 powierzchni na dwóch poziomach. W prace budowlane zaangażowało się wiele osób. Pomagali nie tylko swoją pracą, ale także i pomocą materialną. W tym miejscu należy wspomnieć Estelle i Józefa Mikołajczyków z USA, którzy w ogromnej mierze przyczynili się do wzniesienia tej świątyni. Za trud i wysiłek wdzięczni parafianie modlą się za wszystkich ofiarodawców w comiesięcznych Mszach Świętych, wypraszając u Boga wszystkie potrzebne im łaski, a dla zmarłych szczęście wieczne.