Śleszowice należały od początku istnienia do parafii w Mucharzu. W XVII wieku wybudowano w centrum wsi murowaną kaplicę z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Przez długie lata ludzie gromadzili się wokół niej oddając chwałę Bogu. Dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęto w niej odprawiać niedzielne Msze Święte.

Z biegiem lat robiło się w niej coraz ciaśniej i mieszkańcy wybudowali nowy kościół. Konsekrował go Kardynał Franciszek Macharski 15 grudnia 1996 roku.

„Dzisiaj w tym wielkim dniu splotły się Wasze serca, wiara, nieustępliwość i ręce z sercem i dłońmi samego Boga. Daliście z siebie bardzo wiele. Po kilkunastu latach pracy można czuć się zmęczonym, na pewno u wielu oczy i siły znacznie już osłabły. Jednak po Waszej ofierze zostanie znak – ten dom Boży, rzucony pomiędzy śleszowickie pagórki i zbocza. Ten „żywy pomnik” będzie wołał „pamiętaj” żeby nie ustała wiara i ufność. Każdy z Was niech rozgrzeje te zimne mury miłością. Nie zmarnują się trudy i wysiłki, gdy przeżywać tu będziecie wraz z Maryją tajemnice Odkupienia, gdy będzie to miejsce wszystkich Waszych powrotów” – powiedział Kardynał Franciszek Macharski.

Świąteczną liturgię uświetnił chór parafialny im. ks. Antoniego Chlondowskiego z Chełma Śląskiego, schola parafialna i orkiestra dęta z Zembrzyc.