Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Matko Boża Częstochowska módl się za nami

AKTUALNOŚCI

Niedziela Biblijna

Trzecia Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele jako Niedziela Biblijna pod hasłem przewodnim: Wierzę w Kościół Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy na nowo uświadomić sobie, że Jezus jest Słowem, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas. To także czas, by sobie postawić pytanie o miejsce Pisma św. w naszym życiu. Czy czytam Pismo św., Ewangelię w ramach osobistej modlitwy? Tydzień Biblijny zaprasza, by odnowić swoją osobistą wieź ze Słowem Boga.

Życzenia wielkanocne

Jezus Zmartwychwstał – prawdziwe Zmartwychwstał!
Życzymy, żeby Jezus Zmartwychwstał również w naszych sercach!
Dużo miłości i pokoju, które niesie Zmartwychwstały Chrystus.
Życzymy, abyśmy się odnowili do lepszego, pięknego, chrześcijańskiego życia.
Radosnego Alleluja

Procesja rezurekcyjna

„Po wyjściu z niewoli egipskiej Izrael obchodził noc paschalną, noc wyjścia z Egiptu, jako „noc czuwania na cześć Pana” (Wj 12, 42). Kościół świętuje nową Paschę. Jest nią Chrystus, „który został ofiarowany jako nasza Pascha. Jest On bowiem prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata”. Prowadzi nas do rzeczywistej wolności, której znakiem i obietnicą było uwolnienie wybranego narodu z niewoli egipskiej. Na powtórne przyjście Chrystusa czekamy z większym niż kiedykolwiek utęsknieniem, gdy obchodzimy Wigilię Paschalną, najstarszą i najważniejszą ze wszystkich wigilii” – czytamy na mediach społecznościowych na oficjalnym profilu tej skierniewickiej parafii.

W procesji rezurekcyjnej w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej oprócz wiernych udział wzięły poczty sztandarowe. Swoich delegacje wysłali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszowicach oraz górnicy.

Nazwa „rezurekcja” pochodzi z języka łacińskiego, gdzie słowo „resurrecatio” oznacza zmartwychwstanie. W trakcje procesji duchowny trzyma monstrancję z hostią. To symboliczne ogłoszenie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał oraz wezwanie wiernych do udziału w radości z tego wydarzenia.

Wielka Sobota – liturgia chrzcielna

Liturgii Chrzcielnej – celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Następnie zgromadzeni wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekają się szatana oraz wypowiadają słowa wyznania wiary. W czasie Liturgii Chrzcielnej można także chrzcić katechumenatów (pierwotny Kościół udzielał tego sakramentu tylko w czasie Wigilii Paschalnej) oraz sprawować sakrament bierzmowania;

Wielka Sobota – liturgia światła i liturgia słowa

Wielka Sobota to trzeci dzień Triduum Paschalnego; dzień ciszy, oczekiwania i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Wierni przychodzą wówczas do kościoła, aby modlić się przy Grobie Pańskim – jest tam wystawiony Najświętszy Sakrament. Zgodnie z polskim obyczajem przy symbolicznym grobie czuwa warta: ministranci, harcerze bądź strażacy w galowych mundurach.

W Wielką Sobotę nie jest sprawowana Msza Święta ani żadne nabożeństwo, natomiast sprawuje się Liturgię Godzin. Nie należy można także udzielać sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych. Komunia Święta może być przyjmowana tylko jako wiatyk, czyli przez osoby będące w zagrożeniu życia. W Wielką Sobotę post jest zalecany, ale nieobowiązkowy.

– Liturgii Światła – przed kościołem rozpalone zostało ognisko, następuje poświęcenie ognia. Kapłan przygotowuje świecę paschalną, tzw. paschał, którą odpala od ogniska. Owo przygotowanie polega na wyżłobieniu znaku krzyża oraz liter Alfa i Omega na świecy, umieszczeniu na niej pięciu ozdobnych czerwonych gwoździ jako symbolu ran Chrystusa oraz cyfry bieżącego roku na polach między ramionami krzyża. Rozpoczyna się procesja do nieoświetlonego kościoła, której towarzyszy śpiew hymnu o nazwie Exultet. W świątyni wierni zapalają od paschału swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Ta część liturgii kończy się odśpiewaniem tzw. Orędzia Paschalnego.

 – Liturgii Słowa – składa się z dziewięciu czytań, których celem jest przedstawienie całej historii zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwsze siedem czytań pochodzi ze Starego Testamentu. W Wielką Sobotę do liturgii powraca, po blisko pięćdziesięciu dniach nieobecności, aklamacja Alleluja. Liturgię słowa zamyka homilia.

Poranna Liturgia Godzin – Wielka Sobota

Dzisiaj, w Wielką Sobotę o godzinie 8.00 spotkaliśmy się ponownie na Porannej Liturgii Godzin.
Młodzieży dziękujemy za trud przygotowania i przepiękne wykonanie.
Zgodnie z deklaracją Księdza Proboszcza – nabożeństwo to na stałe wejdzie do Parafialnego kalendarza Triduum Paschalnego.

Wielki Piątek

Pan Jezus do grobu złożony……Wielki Piątek w naszej Parafii

Poranna Liturgia Godzin

W Wielki Piątek o godzinie 8.00 zgromadziliśmy się na Ciemnej Jutrzni, czyli na modlitwie brewiarzowej o specjalnej, dostosowanej do dni Triduum, treści. Jest to nasz wyraz czuwania z Chrystusem, szukaniem Go, zgodnie ze starożytną myślą monastyczną, dla której odmawianie oficjum było dla mnicha przede wszystkim szukaniem Boga.
Składamy serdeczne Bóg zapłać panu Organiście i młodzieżowemu zespołowi, którzy przygotowali to nabożeństwo.