W centrum Śleszowic znajduje się murowana, kwadratowa kapliczka, którą wybudowało społeczeństwo Śleszowic w 1749 roku. Znajduje się w niej posąg Chrystusa Upadającego pod Krzyżem z XVIII wieku. Rozmieszczenie tego typu posągów w rejonie Ziemi Wadowickiej i Żywiecczyzny wiąże się z tym, że znaczą one trasy dawnych pielgrzymek z rejonów Beskidu Małego, Średniego i Żywieckiego do Kalwarii. Naprzykład jedną z takich dróg jest trasa Śleszowice, Stryszów (względnie Tarnawa Dolna, Skawce, Stryszów), Stronie. Przez długie lata mieszkańcy wsi gromadzili się wokół niej modląc się do Boga. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku zaczęto odprawiać w niej niedzielne nabożeństwa. Pierwotnie w kaplicy na czołowym miejscu umieszczony był obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obecnie znajduje się on w nowym kościele, którego jest patronką. Kapliczka otoczona jest czterema lipami drobnolistnymi, z których jedna jest pomnikiem przyrody.

Na Przełęczy Śleszowickiej

Jadąc z centrum Śleszowic w stronę Mucharza, na Przełęczy Śleszowickiej (420m n.p.m.) znajdują się dwa obiekty o ciekawej historii. Są to: murowana kaplica z 1847 roku z bardzo cennym posągiem Matki Bożej Bolesnej z około 1470 roku oraz kamienny słup z Chrystusem w koronie cierniowej. Legenda podaje, że syn dziedzica Kłosowskiego – Andrzej zakochał się w biednej wiejskiej dziewczynie Tekli, która pracowała we dworze Kłosowskich jako służąca. Ojciec młodego dziedzica nie wyrażał  zgody na małżeństwo swojego syna z Teklą. Miłość między młodymi była jednak tak wielka, że postanowili umrzeć, a nie pozwolić, by ich rozdzielono. Młody Kłosowski zastrzelił najpierw swoją narzeczoną, a potem popełnił samobójstwo. Rodzina Kłosowskich była wstrząśnięta śmiercią syna. Na miejscu, gdzie wydarzyła się tragedia rodzice Andrzeja wybudowali kaplicę z posągiem Matki Bożej Bolesnej. Pod nim znajduje się napis: „Tekla i Andrzej proszą o Zdrowaś Maryja!”. W kaplicy umieszczona jest też szabla – pamiątka po Kłosowskich.

Kamienny słup

Obok kaplicy na Przełęczy Śleszowickiej stoi kamienny słup z cierpiącym Chrystusem w koronie cierniowej. Poświęcony jest drugiej tragicznie zmarłej przed laty osobie – Tekli. Wysoki na około dwa i pół metra, postawiony został przez sąsiadów dziewczyny. Widnieje na nim napis: „Prosimy dla Tekli o Pozdrowienie Anielskie”. Obok tych kapliczek przechodził kiedyś czerwony szlak turystyczny ze Skawiec na Leskowiec. W okresie majowych wieczorów ludność schodziła się do kaplicy na majówki i śpiewała pieśni kierowane do Matki Bożej. Wspominano Andrzeja i Teklę.

Matka Boża z Dzieciątkiem

Zabytkiem Śleszowic jest również kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, znajdująca się nad kościołem, przy drodze Śleszowice – Mucharz. Wybudowana została około 1749 roku. Fundatorem drewnianej kapliczki była dziedziczka Aleksandra Smolarska z okolic Krakowa. Podczas II wojny światowej kapliczka odniosła wiele szkód, toteż po jej zakończeniu państwo Gąsiorkowie przystąpili do jej renowacji. Drewnianą część zastąpiono metalowym zadaszeniem, które chroni cenny posąg przed niszczącymi opadami. Po dziś dzień do kapliczki odprawiane są procesje z pobliskiego kościoła.

Na cześć i chwałę Panu Bogu

Bardzo ciekawym zabytkiem usytuowanym na roli Dudy jest figurka z posągiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z 1894 roku. Historia jej wybudowania jest następująca: Józef Król bardzo pragnął mieć syna. Modlił się więc do Boga, aby wysłuchał jego prośby. Józef obiecał Bogu, że jeśli spełni to pragnienie, wówczas jego syn własnymi rękami zbuduje na cześć i chwałę figurkę, która będzie przypominała wszystkim o Bogu. Pan Bóg wysłuchał modlitw Józefa i na świat przyszedł jego syn. Nadano mu imię Tomasz. Gdy stał się mężczyzną wybudował zgodnie z przyrzeczeniem figurkę. Napis na niej brzmi: „Na cześć i chwałę Panu Bogu i Trójcy Świętej zafundowali w 1894 roku Tomasz Król i Katarzyna żona. Proszą przechodniów o pozdrowienie Anielskie”.

GROTA WIERCHY

Wybudowana została na pamiątkę beatyfikacji Jana Pawła II i poświęcona w 2011 roku. 3 maja 2014 r.pod grotą mszę św.odprawił ks.Kardynał Marian Jaworski, poświęcając pomnik Papieża Polaka.