Niedziela – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 31 XII 2023 r

Przeżywamy dzisiejszą niedzielę jako święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, która jest wzorem każdej katolickiej Rodziny, w relacji do Boga i w relacji do siebie nawzajem, a jest to relacja Miłości, czyli wzajemnego szacunku, kultury osobistej i przebaczenia.

            Zbiega się to święto w tym roku z ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym podczas nabożeństwa popołudniowych nieszporów będziemy Boga przepraszać za chwile braku miłości w naszym życiu i dziękować za wszelkie dobro otrzymane od Boga i ludzi, i za to dobro, które z łaski Boga mogliśmy uczynić innym. Z tym nabożeństwem związane jest tradycyjnie kazanie podsumowujące wydarzenia mijającego roku we wspólnocie Parafialnej.

            Zapraszam zatem już teraz, abyśmy w kontekście dzisiejszego Święta Świętej Rodziny, spojrzeli na życie naszej Rodziny Parafialnej w minionym roku.

Najważniejszym wydarzeniem dla kościoła powszechnego były Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie z papieżem Franciszkiem pod hasłem Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Niestety wydaje się, że wydarzenie to nie odbiło się zbytnim echem w naszym osobistym życiu wiary.

W życiu naszej Rodziny parafialnej natomiast:

  • Przeżyliśmy piękny czas Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych z błogosławionym Władysławem Bukowińskim pod przewodnictwem ks. dr hab. Jana Nowaka, które wielu z nas poruszyły i odcisnęły ślad w życiu osobistym;
  • Przeżyliśmy kolejny cykl Nabożeństw Fatimskich pod pasterskim przewodnictwem ks. Prałata Jana Marcisza;
  • Odbyliśmy urzekającą Pielgrzymkę Parafialną do słonecznej Italii, nawiedzając wiele świętych miejsc, a szczególnie Cassię – miejsce relikwii św. Rity, do której nabożeństwo regularnie odprawiamy w naszej Wspólnocie każdego 22go dnia miesiąca. Owocem tych odwiedzin św. Rity w Cassi jest dar Pielgrzymów – figura św. Rity, która została poświęcona 22 października br. Z tej okazji gościliśmy w naszej Wspólnocie Siostry Augustianki z Krakowa, które modląc się za nas przybliżyły nam życie i działalność św. Rity oraz dzieliły się świadectwami wyproszonych łask i cudów.
  • Gościliśmy w wakacje ks. Wojciecha Kościelniaka misjonarza naszej diecezji, posługującego w Tanzanii, który wygłosił poruszające Słowo Boże, dzieląc się doświadczeniem pracy misyjnej.
  • Wielkim wydarzeniem był odpust parafialny ku czci Matki Bożej Częstochowskiej naszej Patronki pod przewodnictwem dostojnych złotych jubilatów święceń kapłańskich: ks. Prałata Jana Marcisza budowniczego naszego kościoła i ks. Kanonika Stanisława Salawy, pierwszego proboszcza. Przygotowaliśmy się do tego wydarzenia podczas Triduum, które poprowadził ks. Andrzej Kubieniec, wikariusz parafii Mucharz.
  • We wrześniu odbyliśmy tradycyjną pielgrzymkę parafialną do Kalwarii Zebrzydowskiej odprawiając Dróżki Matki Bożej. Cieszy fakt, że było nas tak dużo ok. 80 osób.
  • Raduje nas także, że ks. Eugeniusz Wontorski, zamieszkujący w Domu księży w Makowie Podhalańskim, zgodził się pomagać duszpastersko szczególnie w pierwsze piątki miesiąca posługą sakramentu pokuty.

Działania duszpasterskie, to także posługa sakramentalna i tak w mijającym roku w naszej parafii Sakrament Chrztu przyjęło dziesięcioro dzieci, w tym troje spoza parafii, do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło trzynaścioro dzieci. Do Sakramentu bierzmowania w drugim roku formacji przygotowują się 24 osoby młodzieży z klasy ósmej i pierwszej średniej. Sakrament małżeństwa przyjęły cztery pary. Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielono ośmiu chorym w domach i 35 osobom podczas Wielkopostnych Rekolekcji. Każdego miesiąca, w pierwszy piątek z posługą sakramentalną odwiedzamy ok. 16 chorych w domach. W minionym roku odprawiliśmy 10 pogrzebów, żegnając ośmioro parafian i dwie osoby znane nam zamieszkujące poza parafią.

W działania duszpasterskie należy włączyć działania Szkoły Podstawowej a szczególnie wystawiane jasełka, za co wyrażamy szczególną wdzięczność Pani Dyrektor Katarzynie Targosz, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły i oczywiście Uczniom i ich Rodzicom. W tym Roku takim działaniem był też Konkurs Szopek zorganizowany w Szkole przez Panią Katechetkę Elżbietę Żurek, którego efekty mogliśmy podziwiać także w naszej świątyni.

W wymiarze ekonomiczno-gospodarczym wszystkie siły zostały skierowane na remont tarasu, którego zakończenie przesuwa się ze względów konieczności doszczelnienia położonej membrany i żywiczne zespolenie jej ze ścianami kościoła i murem tarasu, następny etap to położenie na murze tarasu od strony kościoła mozaiki dla zaizolowania tynków od deszczu a szczególnie przed zalegającym śniegiem. Ostatni etap to zamówione barierki, które zostaną zamontowane po wykonaniu wymienionych prac, które potrzebują odpowiedniej suchej i niemroźnej pogody. Wszystkie koszty remontów były pokrywane w miarę na bieżąco z ofiar kopertowych na Wielkanoc i Odpust Parafialny, a także z tac inwestycyjnych, które wyniosły 96 827 zł oraz ze zbiórki złomu 4685 zł., co razem daje 101 712 zł. Natomiast koszty materiałów i pracy nie wliczając kosztów prądu i wody wyniosły 111 609 zł. Różnica prawie 10 tyś zł. plus koszty prądu i wody zostały pokryte z tac bieżących. Ponadto wymienione zostały drzwi prowadzące do salki w kwocie 4 tyś zł., koszt ten został pokryty z bezprocentowej zapomogi do zwrotu w styczniu. Na dzień dzisiejszy w kasie parafialnej pozostaje na koniec roku nie licząc dzisiejszej składki 3 tyś. zł. oraz 1050 zł. złożone już w kopertach na ogrzewanie i remont krzyża misyjnego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy rozumieją potrzebę przeprowadzania remontów kościoła, czują się odpowiedzialni za ten nasz wspólny Dom Boży i wyrażają to w składanych ofiarach. Najwyższa ofiara złożona na remont tarasu to kwota 2300 zł. najniższa 50 zł. W zestawieniu wpłat wynika, że ok 150 rodzin otrzymujących koperty nie podjęło się zaangażowania w remont tarasu.

Wydatki bieżące jak prąd, śmieci, woda, podatki, ubezpieczenie, opłaty kurialne, śmieci z cmentarza, przeglądy: budowlany, elektryczny, odgromowy, kominiarz, zabezpieczenie przeciwpożarowe, dekoracje świąteczne, nagrody dla dzieci, utrzymanie plebani, organizacja odpustu parafialnego i jubileuszy i wiele innych pojawiających się niespodziewanie pokryte zostały z ofiar bieżących składanych na tace, które średnio wynoszą 1500 zł.

W planach gospodarczych jest wiele do zrobienia, wypadałoby na jubileusz odmalować przynajmniej prezbiterium, odnowić część wspólną plebani, by godnie przyjąć zaproszonych gości, wyremontować kuchnię, wyposażyć salkę spotkań. Są też bardzo konieczne sprawy do zrobienia, jak likwidacja przecieku dachu nad schodami na chór. Czy to możliwe? Nie wszystko na raz ale stopniowo z pomocą Boża i naszą ofiarnością wierzę, że się uda.

O planach gospodarczych związanych z cmentarzem usłyszymy w liście Rady Parafialnej, który zostanie odczytany na ogłoszeniach.

W wydarzeniach społecznych mamy za sobą wybory parlamentarne, które obnażyły pewien problem nas wierzących Katolików, gdyż statystyki podają, że ponad 27 milionów Polaków deklaruje się jako wierzący Katolik tj. ok. 71,3 procent całego społeczeństwa, tymczasem dokonane wybory, jasno pokazują, że prawie połowa z nas wierzących Katolików nie żyje nauką 10 przykazań i nauką Ewangelii Jezusa Chrystusa, bo zdecydowało o poparciu aborcji, związków homoseksualnych, piłowaniu Kościoła, wyłączenia transmisji Mszy św. i Koronki do Bożego Miłosierdzia. Dlatego potrzebujemy odnowy wiary, potrzebujemy Misji, potrzebujemy pogłębienia więzi z Bogiem, przyjaźni z Jezusem, bo być wierzącym to być posłusznym Bogu, bo jak czytamy w Pierwszym Liście św. Jana Apostoła miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara, ale wiara posłuszna i wierna Bogu. A przed nami wybory samorządowe i do europarlamentu, jakże równie ważne.

            Rozpoczęliśmy już Rok liturgiczny, który stawia przed nami wyzwanie głębokich przemyśleń według hasła Uczestniczę w życiu wspólnoty, którą jest wspólnota Kościoła Katolickiego, do której należę, a więc nasza Wspólnota, Rodzina parafialna. Będziemy do tego hasła często wracać, by uczyć się obecności i aktywności w życiu parafialnym

Przed nami Nowy 2024 rok jakże ważny dla nas, bo jest to rok Jubileuszu 25-lecia erygowania parafii, co miało miejsce w kwietniu 1999 r. Przygotujemy się do tego wydarzenia, którego główne obchody połączymy z odpustem parafialnym poprzez rekolekcje wielkopostne i misje parafialne, które poprowadzą ojcowie Redemptoryści. Za nami już grudniowe spotkanie z Ojcem Adamem Koślą, który wprowadził nas w rzeczywistość Misji parafialnych. Kazanie to zostało nagrane i można je odsłuchać na naszej parafialnej stronie internetowej.

Ważnym wydarzeniem Kościoła Diecezjalnego jest zapowiedziany Kongres Eucharystyczny, który rozpocznie się w Wielki Czwartek Mszą Krzyżma św. i będzie trwał do 15 czerwca. W to wydarzenie wpisują się nasze Misje parafialne, które rozpoczniemy w sobotę 25 maja a zakończymy uroczyście Procesją w Uroczystość Bożego Ciała.

Ten nasz jubileusz, jak i Kongres Eucharystyczny przygotują nas bezpośrednio do Jubileuszu 2025(dwóch tysięcy dwudziestu pięciu lat) narodzin Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Kończymy Rok 2023 dzisiaj Uroczystymi Nieszporami dziękczynno-błagalnymi o godz. 15.30, na które serdecznie Was wszystkich zapraszam. Będziemy błagać naszego Boga, by w tym kolejnym 2024 roku pomógł nam odnowić nasze życie wiarą i rozpalił na nowo w każdym z nas ogień Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Wiary, Nadziei i Miłości. Trzeba dziś zawołać za Janem Pawłem II Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej, naszej Parafialnej ziemi, naszych serc i dusz. Amen