Ministranci są grupą funkcjonującą w naszej parafii od wielu lat. Angażują się w życie naszej parafii i pomagają w organizacji wielu wydarzeń w ciągu całego roku kościelnego.
Spotykamy się na zbiórkach (w każdą sobotę o 11.00), na których uczymy nowych ministrantów oraz wyznaczamy dyżury na msze święte w tygodniu. Opiekę nad naszą grupą sprawuje ksiądz proboszcz.