Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu /KKK 1601/

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do trzech miesięcy wstecz);
  • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu);
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej;
  • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne;
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”);
  • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania że są osobami wierzącymi i praktykującymi.