“Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: “Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

     (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213)

Sakrament chrztu sprawowany jest w czasie Mszy Św. w sobotę lub niedzielę, po wcześniejszym ustaleniu z ks. Proboszczem

Dziecko do chrztu mogą zgłosić rodzice (przynajmniej jedno z nich).

Dokumenty wymagane do zgłoszenia dziecka:

  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (dotyczy małżeństw sakramentalnych),
  • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego (jeśli rodzice nie zawarli ślubu kościelnego),
  • dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki
  • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania), jeśli rodzice chrzestni są z poza parafii muszą zgłosić się do proboszcza swojej parafii po zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą otrzymać godność rodzica chrzestnego)
  • pozwolenie na chrzest – jeśli miejsce zamieszkania dziecka znajduje się poza parafią Matki Boskiej Częstochowskiej w Śleszowicach