Nieszpory dziękczynne 31 grudnia 2022 r.

Koniec Roku Kalendarzowego zachęca do spojrzenia wstecz, do posumowania tego, co się wydarzyło, co było pozytywne, a co negatywne. W wymiarze relacji wiary i miłości do naszego Boga w Trójcy Świętej Jedynego to przede wszystkim czas wdzięczności i uwielbienia za wszystko, co nas spotkało, bo przecież nasz Bóg wie lepiej i nigdy się nie myli. A zatem jesteśmy wdzięczni, za to, co budziło radość w sercu i za to, co nas smuciło, a nawet wyciskało łzy.

            Najważniejszym wydarzeniem tego 2022 roku dla naszego Kościoła Katolickiego, którym jesteśmy, jest dzisiejsza wiadomość o odejściu do Domu Ojca w 95 roku życia Ojca Świętego, emerytowanego papieża Benedykta XVI. Papieża wielkiego i świętego, który służąc wiele lat Kościołowi w Kongregacji Nauki Wiary, czuwał nad jej czystością przekazu, eliminował pojawiające się błędy i był jako wielki Teolog wręcz prawą ręką świętego Jana Pawła II, a potem Jego następcą. Było mi dane, jako wikariuszowi Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie zorganizować pielgrzymkę scholii z rodzicami do Rzymu i w Castel Gandolfo schola w chwili pozdrowień Polaków zaśpiewała po łacinie pieśń, na co Papież Benedykt z niemałym zaskoczeniem, ale serdecznym uśmiechem pozdrowił dzieci swym papieskim gestem wyciągniętej ręki i machaniem palcami. Wydarzenie to wywołało wielkie emocje, radość i łzy dzieci, młodzieży i rodziców, stąd tez mówię to z pewnym wzruszeniem. Otoczmy naszą modlitwą śp. Papieża Benedykta śpiewając trzykrotnie: Dobry Jezu, a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.

            Zawężając spojrzenie do naszej wspólnoty Parafialnej, najważniejszym wydarzeniem mijającego roku jest doświadczenie pogłębiającej się choroby ks. proboszcza Krzysztofa Tekieli i konieczność poddania się operacji, co było przyczyną złożenia rezygnacji z funkcji proboszcza naszej Parafii, która została przyjęta przez ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dzięki Opatrzności Bożej i także naszym modlitwom operacja się udała, a ks. Krzysztof wrócił do zdrowia. Bogu niech będą dzięki.

            Dnia 30 stycznia br. ks. Arcybiskup zaproponował, abym w tej trudnej sytuacji bezzwłocznie z dniem 6 lutego objął funkcję proboszcza na miejsce ks. Krzysztofa. Dzień później przyjąłem nominację i jest nam dane już prawie 11 miesięcy służyć Bogu razem pod szczególną opieką Matki Bożej Częstochowskiej, której przypisuję moją tu obecność, gdyż 8 grudnia 2021 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zakończyłem rekolekcje o Tajemnicy Maryi,składając Akt Oddania się Maryi w Niewolę, a było to o godz. 15ej, w kaplicyprzed obliczem Jasnogórskiej Pani. Objęcie funkcji proboszcza 6 lutego, zbiegło się z pojawieniem się Pana Organisty Dawida Kołaty, którego nie przywiózł nowy proboszcz, jak mniemają niektórzy, ale przysłała Matka Boża, gdyż drugiego lutego Pan Dawid zadzwonił do mnie z pytaniem czy jestem proboszczem w Śleszowicach. Odpowiedź była trudna, bo dokumenty już miałem, ale dopiero od 6 lutego przysługiwał mi tytuł proboszcza, po czym okazało się, że Pan Dawid jest organista i pragnie tu u nas służyć Bogu swym talentem. Zaprosiłem zatem Pana Dawida, abyśmy razem rozpoczęli posługę w Parafii Śleszowice, widząc w tym działanie Maryi, bo drugi luty to święto Matki Bożej Gromnicznej. Cześć i chwała Maryi, naszej Pani Śleszowickiej.

            Po objęciu urzędu proboszcza i publicznym wyznaniu wiary pośród Was w dniu 13 lutego, podjęliśmy przygotowania do Wielkiego Postu Czterdziestogodzinnym Nabożeństwem, które zakończyliśmy w poniedziałek 28 lutego, Peregrynacją Ikony Świętej Rodziny w Kościele w Mucharzu. Owocem tego wydarzenia było poświecenie kopi Ikony Świętej Rodziny w naszym Kościele i kazania Pasyjne oparte o teologię Ikony, a następnie od maja do października peregrynacja Ikony w naszych Rodzinach. Ikonę Świętej Rodziny zaproszono do 58 domów (tj. jedna piąta parafian), czego owocem jest także Pamiątkowa Księga z wpisami podziękowań, próśb i zawierzenia Świętej Rodzinie.

            Ważnymi wydarzeniami pogłębiającymi naszą wiarę były rekolekcje Wielkopostne wygłoszone przez ks. Prałata Jana Marcisza i Triduum przygotowujące nas do odpustu Parafialnego, które poprowadził ks. Paweł Drobny. W dniu Odpustu dziękowaliśmy Bogu za kapłanów Rodaków, którzy obchodzili swe jubileusze: ks. Jerzy Gibas w 25 lecie kapłaństwa i ks. Wojciech Mikołajek w pierwszą rocznicę kapłańskich święceń.

W naszej wspólnocie parafialnej zagościły też relikwie św. Rity ofiarowane przez ks. Krzysztofa Tekieli oraz błogosławionej Anieli Salawy, której obraz czcimy w naszym kościele, a miejsce to zyskało nowy wystrój.

Działania duszpasterskie zaowocowały powiększeniem się grupy ministrantów przed wakacjami o czterech kandydatów, a po wakacjach o kolejnych trzech. Na dzień dzisiejszy stan służby liturgicznej to jeden lektor i jedenastu ministrantów. Z inicjatywy Pana Organisty powstała także schola dziecięco-młodzieżowa (obecnie dziewięć dziewcząt), której rozwojowi poświęcają swoje talenty i czas Pani Klaudia i Pan Organista. Powstał także zespół smyczkowy złożony z wiolonczeli i skrzypiec, który uświetnia naszą liturgiczną modlitwę. Nie zapominamy o posługujących w liturgii słowa, czytających lekcje i śpiewających psalmy, Panach posługujących przy zbieraniu tacy, Pani Teresie dbającej o czystość ołtarza, Pani Katechetce za piękne dekoracje świąteczne i wolontariuszom, którzy z Nią współpracują. Wyrażam także wdzięczność wszystkim organizacjom działającym na terenie naszej Parafii, które uświetniają przeżywanie uroczystości, świąt i nabożeństw: Paniom ze Stowarzyszenia Nasza Wieś Śleszowice, Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej, Górnikom, Pierwszemu Stowarzyszeniu Muzycznemu Śleszowice. Bóg zapłać Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śleszowicach, nauczycielom i pracownikom, za piękną współprace i kultywowanie naszych religijno-patriotycznych Uroczystości, a także Panu Wójtowi i Pani Sołtys za dobrą współpracę dla dobra naszej Społeczności. Wdzięcznością ogarniam także wszystkich angażujących się w dyżury sprzątania naszej świątyni i przygotowującym ołtarze na Boże Ciało. Bogu i Wam wszystkim niech będą dzięki.

Działania duszpasterskie to także posługa sakramentalna. W mijającym roku w naszej parafii Sakrament Chrztu przyjęło dziesięcioro dzieci, w tym dwoje spoza parafii, do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło jedenaścioro dzieci, Sakrament Bierzmowania przyjęły 24 osoby z dwóch roczników, sakrament małżeństwa przyjęły cztery pary. Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielono siedmiu chorym. Każdego miesiąca, w pierwszy piątek z posługą sakramentalną odwiedzamy od 15 do 18 chorych w domach.

W minionym roku odeszło do domu Ojca Niebieskiego osiem osób, są to: śp. Julianna Paździora, Weronika Cholewka, Józef Kuśnierz, Rozalia Paździora, Anna Paleczny, Jan Polak, Franciszek Pluta, Franciszek Pływacz; Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

Pozostaje jeszcze spojrzeć na sprawy gospodarcze i ekonomiczne Parafii. Zaraz po moim objęciu Parafii wielu z Was sygnalizowało konieczność dokonania wielu remontów i inwestycji oraz wprowadzenia raz w miesiącu składki inwestycyjnej. Zebraliśmy 8 składek inwestycyjnych w kwocie 34 tyś. 562 zł. oraz dwie składki kopertowe: pierwsza na inwestycje ogrodzenia cmentarza z okazji świąt Wielkanocnych; rozeszło się 280 kopert, wróciło 228 z kwotą 23 tyś. 470 zł. i druga z okazji Odpustu Parafialnego; zabrano 230 kopert, wróciło 157 z kwotą 20 tyś. 800 zł. W te ofiary wliczone są darowizny przekazane na konto parafialne. Suma tych ofiar wynosi 78 tyś. 832 zł.

Poczynione inwestycje to ogrodzenie cmentarza w kwocie 30 tyś. 800 zł.; zakup i wymiana pieca CO na plebani z podłączeniem także pieca na miał 39 tyś 100 zł.; założenie wideo domofonu i instalacji alarmowej z przygotowaniem do monitoringu to koszt 10 tyś. 500 zł. Razem koszty tych inwestycji to 80 tyś. 400 zł.

Wydatki bieżące jak prąd, śmieci, woda, podatki, ubezpieczenie, opłaty kurialne, śmieci z cmentarza, przeglądy: budowlany, elektryczny, odgromowy, kominiarz, zabezpieczenie przeciwpożarowe, dekoracja świąteczna, nagrody dla dzieci, utrzymanie plebani, organizacja odpustu parafialnego i jubileuszy i wiele innych pojawiających się niespodziewanie pokryte zostały z ofiar bieżących składanych na tace, które średnio wynoszą 1500 zł.

Ponad to z ofiar, które pozostawił mój poprzednik, przeprowadziłem generalny remont mieszkania, co przy szybko wzrastających wtedy cenach materiałów niestety wyniosło 63 tyś 335 zł. Kto odpowiedział na zaproszenie spotkania konsultacyjnego mógł zwiedzić wyremontowane mieszkanie. Dla oszczędności i obniżenia kosztów ogrzewania plebani z używaniem jeszcze  starego pieca, wymieniłem instalację centralnego ogrzewania w kwocie 25 tyś. zł. co zostało pokryte z moich osobistych oszczędności i stanowi na dzień dzisiejszy bezprocentowy dług parafii. Poza tym parafia nie posiada długów, a w kasie jest ok. 3 tyś. zł.

Dzięki życzliwości Górników i członków Pierwszego Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice, w ramach wolontariatu wyremontowana została salka katechetyczna.

Niektórzy zauważyli już, że okna na chórze zostały wymienione na drewniane z matowymi szybami. To przygotowanie do montażu witraża, a jest to możliwe dzięki Darczyńcy, którego pragnieniem od wielu lat było ufundowanie witraża w tej świątyni.

Trzeba teraz spojrzeć przed siebie, aby widzieć ramy tego co nas czeka. Pierwszym wydarzeniem będzie nasz medialny udział w pogrzebie papieża Benedykta, który odbędzie się na Placu św. Piotra w Watykanie, 5 stycznia 2023 r.

Obecny Rok Liturgiczny przeżywamy pod hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy, co wiąże się z wieloma naukami i kazaniami w tym temacie. Rekolekcje wielkopostne poprowadzi ks. dr Jan Nowak, ojciec duchowny z czasów mojego pobytu w seminarium i postulator procesu beatyfikacyjnego bł. ks. Bukowińskiego. Będziemy także obchodzić jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Prałata Jana Marcisza i pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Stanisława Salawy. Odbędzie się to podczas Odpustu Parafialnego. Pięknym wydarzeniem ma być Parafialna Pielgrzymka do słonecznej Italii. Teraz jest dodatkowy impuls, by pomodlić się nad grobem śp. Papieża Benedykta, którego wielu, ja osobiście też, uważam za proroka naszych czasów i świętego. Cieszę się, że sygnalizujecie chęć udziału, zapisy trwają do końca stycznia.

Ponad to musimy pomału przygotowywać się do obchodów Jubileuszu Erygowania Parafii, który przypada na 2024 r. i będzie poprzedzony misjami parafialnymi.

W najbliższym czasie zostanie zamontowany witraż, a sprawy dalszych inwestycji parafialnych, remontów i uporządkowanie spraw cmentarza, zostanie powierzone Radzie Parafialnej, którą mam nadzieję powołamy na wiosnę.

W wydarzeniach społecznych i patriotycznych będziemy przeżywać wybory parlamentarne, od których będą zależeć losy naszej Ojczyzny w przyszłości, a także kształt kościoła i wartości naszej wiary. Stąd też comiesięczna Msza św. za Ojczyznę każdego 14 dnia miesiąca, a w pierwsze soboty Różaniec w tej intencji.

Jeszcze raz Bogu Trójjedynemu, naszemu Panu wdzięczność i uwielbienie za to za nami i za to co przyjdzie przezywać nam w tym rozpoczynającym się dzisiejszej nocy 2023 roku.

Po tym dziękczynieniu trzeba, abyśmy padając na kolan przed obliczem Boga w Najświętszym Sakramencie przepraszali Boga za nasze grzechy i prosili o Jego miłosierdzie.