Procesja rezurekcyjna

„Po wyjściu z niewoli egipskiej Izrael obchodził noc paschalną, noc wyjścia z Egiptu, jako „noc czuwania na cześć Pana” (Wj 12, 42). Kościół świętuje nową Paschę. Jest nią Chrystus, „który został ofiarowany jako nasza Pascha. Jest On bowiem prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata”. Prowadzi nas do rzeczywistej wolności, której znakiem i obietnicą było uwolnienie wybranego narodu z niewoli egipskiej. Na powtórne przyjście Chrystusa czekamy z większym niż kiedykolwiek utęsknieniem, gdy obchodzimy Wigilię Paschalną, najstarszą i najważniejszą ze wszystkich wigilii” – czytamy na mediach społecznościowych na oficjalnym profilu tej skierniewickiej parafii.

W procesji rezurekcyjnej w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej oprócz wiernych udział wzięły poczty sztandarowe. Swoich delegacje wysłali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszowicach oraz górnicy.

Nazwa „rezurekcja” pochodzi z języka łacińskiego, gdzie słowo „resurrecatio” oznacza zmartwychwstanie. W trakcje procesji duchowny trzyma monstrancję z hostią. To symboliczne ogłoszenie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał oraz wezwanie wiernych do udziału w radości z tego wydarzenia.