24 Pielgrzymka Do Kalwarii Zebrzydowskiej

– Dróżkami Matki Bożej

W sobotę 9 września odbyliśmy coroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej z modlitwą na Matki Bożej. W pielgrzymce wzięło udział ponad 100 osób, uczestniczących w Mszy św. i ok. 85 osób w Dróżkach. Szczególne Bóg zapłać kieruję do dziewięciu osób pielgrzymujących pieszo, naszej Przewodnik Pani Jadwidze Mikołajek i prowadzącym rozważania Klaudii Maciaszek i Kindze Chowaniec.

Wyjątkowe miejsce w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zajmuje cudowny wizerunek Matki Bożej, która, uzdrawia, króluje i pociesza. K. Wojtyła zauważa, że przychodzimy do Niej nie tylko, aby patrzeć na Nią, rozpamiętywać Jej tajemnice, ale również po to, aby Ona patrzyła na nas swymi miłosiernymi oczyma. Na zakończenie kazania 22 sierpnia 1974 roku ówczesny Kardynał modlił się do Matki Bożej Kalwaryjskiej następującymi słowami: „Matko Boża Wniebowzięta, Matko Boża Kalwaryjska, która tak bardzo miłujesz, jak bardzo zostałaś umiłowana. I to jest powód dla którego my tak do Ciebie lgniemy, tak do Ciebie pielgrzymujemy, tak do Ciebie przychodzimy od dziecięcych lat aż do późnej starości. Bo bardzo zostałaś umiłowana, najbardziej ze wszystkich, ale też najbardziej miłujesz. I za tę miłość Twoją Ci dziękujemy i tej miłości Twojej macierzyńskiej nadal się polecamy, Maryjo Wniebowzięta, Matko Kościoła, Królowo Polski, Matko Boża Kalwaryjska”.

Pielgrzym Kalwaryjski 14/2002