Poranna Liturgia Godzin

W Wielki Piątek o godzinie 8.00 zgromadziliśmy się na Ciemnej Jutrzni, czyli na modlitwie brewiarzowej o specjalnej, dostosowanej do dni Triduum, treści. Jest to nasz wyraz czuwania z Chrystusem, szukaniem Go, zgodnie ze starożytną myślą monastyczną, dla której odmawianie oficjum było dla mnicha przede wszystkim szukaniem Boga.
Składamy serdeczne Bóg zapłać panu Organiście i młodzieżowemu zespołowi, którzy przygotowali to nabożeństwo.